تلفن دفتر : 04136664038 / مرکز نگهداری : 5-04136300744 / روابط عمومی : 09397715191
Loading...
صفحه اصلی1398-7-25 05:43:20 +00:00

با قدرت و بهتر از همیشه با شماییم، تا مهربانی بیاموزیم

مهر و محبت حق همه انسانهاست

مشارکت میکنم و میسازم روزهای زندگانی کودکانی را که از نعمت پدر و مادر محرومند

آخرین اخبار

آخرین اخبار و مطالب مربوط به مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست نسیم همای رحمت را از این بخش پیگیری کنید

تقدیر از مدیریت مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نسیم همای رحمت

در زمستان سال ۱۳۹۷ ، بازدید رئیس محترم بهزیستی و فرمانداری محترم بستان آباد از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

آرشیو اخبار و مطالب