همراهی اقادی دکتر شیری در سفر به خطه ی آذربایجان

توسط |1398-7-25 05:25:19 +00:00مرداد 24ام, 1398|اخبار|

شهر تبریز است وجان قربان جانان میکند /سرمه ی چشم از غبار کفش میهمان میکند خوشوقتیم که اعلام نماییم ؛خانواده ی همای رحمت سعادت میزبانی از استاد فرهیخته کشور مان ؛ آقای دکتر شیری را در شهر تبریز داشتند . در طی این سفر ؛ زیبایی های طبیعت بکر تا رشادت های ترک مردان غیور