برنامه غذایی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نسیم همای رحمت

توسط |1399-7-19 11:40:37 +00:00مهر 16ام, 1399|اخبار|

برنامه غذایی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نسیم همای رحمت توجه به تمام جنبه های زندگی فرزندان تحت پوشش مان ؛ از سیاست های اصلی موسسه می باشد و برنامه ی تغذیه مناسب و مقوی یکی از اهداف مهم ماست. با حمایت های شما عزیزان به صورت نقدی و غیر نقدی که به