حضور آقای دکتر شیری و تماشای فوتبال ایران ژاپن ۲۰۱۹

توسط |1398-7-25 05:19:04 +00:00بهمن 8ام, 1397|اخبار|

نتیجه ی فوتبال و حسرت باختمان یک طرف؛ حضورِ دکترشیری در کنار فرزندان همای رحمت برای تماشای این مسابقه روی دیگر سکه برای خانواده ی همای رحمت بود.ایشان بعد از تماشای فوتبال درس هایی از اهمیت هدف گذاری و عوامل شکست و پیروزی ها در زندگی برایمان سخن گفتند و با گفتن قصه های حقیقی