آمدم ای شاه پناهم بده
سفر ِفرزندان همای رحمت به خانه ی امن ضامن آهو ؛ دردو دل هایشان با امام غریب نواز ؛ اشک هایی که هیچ گاه دلیل شان را فاش نکردند از ماندگارترین روزهایشان شد. میدانیم که دست های کوچکشان را که بالا بردند ؛ دعاهایشان مستجاب شد و میدانیم که دعاهای خیرشان پشت سر حامیانشان است.این سفرپربار با تفریحات گردشی همراه شد که شادی سفر دوچندان شد