درس های مدرسه شیرینی و سختی های خودشان را دارند که برای گذراندن درخشان و موفقیت آمیز امتحانات پایان ترم؛ حامیان اموزشی به طور رایگان کلاس های تقویتی برای فرزندان تحت پوشش موسسه خیریه نسیم همای رحمت برگزار می نمایند.