هر ساله با آمدن ماه محرم و شب های قدر پارچه های سیاه را بر دیوارها می کشند
پیراهن های سیاه را برتن می کنند
یا زینب گویان ؛ مجلس را به پا می کنند
غیرت ابالفضل العباس در دل های فرزندان همای رحمت ؛ و در عزاداری هایشان متجلی می شود و چه مردانه کنار هم می ایستیدند و اشک می ریزند.
با دست های شان؛ پرچم امام حسین را بالا میبردند و بر طبل ها می کوبند که همگان بدانند ماه عزای حسین مان رسیده؛ روزهای تنهایی زینب مان ؛ داستان شرمندگی آب رسیده..
در این ایام ؛ حامیان بزرگوارمان سفره های نذری خود را در خانه ی کودکان بی سرپرست پهن می نمایند و برکت نان و نمک اهل بیت نمک گیرمان می کند.
آرزو داریم فرزندان همای رحمت راه حسین علیه السلام را پیش ببرند