برای رعایت بهداشت خانه ی همای رحمت، بچه ها درکنار مسئولین و مربیان دست به کار هستند و تمام سطوح خانه ضدعفونی می‌شود . اتاق ها، پذیرایی، آشپزخانه و سرویس بهداشتی با بهترین مواد ضد عفونی پاکسازی می شود تا بهتر ترین شرایط سلامت بچه ها را مهیا کنیم .
سلامت جسمی و روانی همه اقشار جامعه در این روزها تهدید می شود و با فراهم کردن برنامه های آموزشی و تفریحی و سرگرمی سعی در کیفیت بالای زندگی فرزندان تحت پوشش داریم.