حضور نماینده مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نسیم همای رحمت در کارگاه والدین موثر

توسط |1399-2-20 12:16:04 +00:00آبان 21ام, 1398|اخبار|

حضور نماینده مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نسیم همای رحمت در کارگاه والدین موثر آموزش زیر نظر بهترین اساتید ؛از سیاست ها و برنامه اصلی موسسه می باشد ، زیرا معتقدیم تنها با آموزش است که میتوان کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان تحت پوشش مان را بالا بریم.در تاریخ ۲۱ آذرماه نماینده موسسه