به درد هم اگر خوردیم قشنگ است/ به شانه بار هم بردیم قشنگ است
آخرین روزهای سال به همت خیرین خانواده همای رحمت طرح “طرح_سفره_بابرکت” اجرا گردید .
در این طرح به حول الهی بسته های مواد غذایی مهمان سفره های بیش از هفتاد خانواده های نیازمند آبرومند شد تا همگی با حالی خوش سال جدید را جشن بگیریم.
با تماشای گزارش تصویری اجرای طرح سفره با برکت ؛تمام لحظات همکاری گروه اجرایی تا تحویل بسته ها به دستان زنان سرپرست خانوار، پدران از کار افتاده و دعاهای خیر شان همگی را با هم شریک می شویم