به مناسبت تولد امام رضا علیه السلام؛ موسسه خیریه نسیم همای رحمت به همراهی گروه خیریه یک هدیه یک تبسم ؛ بسته های ارزاق جهت حمایت از خانواده های آبرومند نیازمند محیا کرده و در منازل هایشان تحویل دادند تا بهانه ای شود برای پربرکت شدن سفره های هم وطنانمان . از نکات ارزشمند تربیتی ؛ فرزندان همای رحمت در اماده سازی و پخش بسته های ارزاق به هدف پرورش روحیه ی انسان دوستی مشارکت کردند