شهر تبریز است وجان قربان جانان میکند /سرمه ی چشم از غبار کفش میهمان میکند

خوشوقتیم که اعلام نماییم ؛خانواده ی همای رحمت سعادت میزبانی از استاد فرهیخته کشور مان ؛ آقای دکتر شیری را در شهر تبریز داشتند .
در طی این سفر ؛ زیبایی های طبیعت بکر تا رشادت های ترک مردان غیور ایران دو استان آذربایجان شرقی و غربی دوباره برایمان زنده شد تا عظمت وجب به وجب خاک میهنمان را قدر بدانیم.

علاوه بر این؛ در طی صحبت آقای دکتر شیری با آقای سربازی(مدیر عامل موسسه خیریه نسیم همای رحمت ) برنامه هایی جهت ارتقا عملکرد و گسترش بخش آموزشی موسسه مطرح گردید که ان شاالله به زودی شاهد عملیاتی شدن خواهیم بود.