همزمان با هفته ی اول فروردین ماه ۱۳۹۷ ؛ آثار هنری قلم زنی فرزندان همای رحمت جهت بازدید عموم مردم در نمایشگاه صنایع دستی شهر تبریز به نمایش گذاشته شد. به دلیل مصادف شدن ایام نوروز با روزهای برگزاری نمایشگاه علاوه بر همشهریان عزیز ،میزبان هنردوستان از سایر استان ها و همچنین توریست های خارجی بوده ایم که تمامی بزرگواران در زیبایی خاص آثار فرزندان همای رحمت اتفاق نظر داشتند