لباس گرم زمستانه ، برای روزهای سرد فرزندان همای رحمت تدارک دیده شد.
با توجه به سردی هوا و نیاز به تهیه لباس مناسب و گرم ، فرزندان معنوی تان به همراهی مربیان و با رعایت پروتکل بهداشتی به مرکز خرید رفته و لباس زمستانه خرید کردند ، از مدیریت محترم گالری رامین ، بسیار سپاسگزاریم که علاوه بر استقبال گرمشان ، اقلامی از خرید ها را به فرزندان هدیه کردند و فرزندان مان با دستان پر و دلهای شاد راهی خانه مان شدند