خلبان شدن آرزوی قریب به اتفاق تمام پسران سرزمینمان بوده و هست ؛ و برق نگاهشان زمانی که خود را درکابین خلبان تصور می کنند تماشایی است

با هماهنگی سازمان هوانیروز استان آذربایجان شرقی؛ جهت آشنایی با شغل خلبانی و تعمیر و نگهداری واز هلی کوپتر و هواپیما به بازدید از این مرکز رفتیم و شوق و دوچندان شدن علاقه ی فرزندان همای رحمت را شاهد بودیم

کمال تشکر از؛
فرمانداری محترم هوانیروز
تیم حفاظت هوا نیروز
و سروان سعیدیر
را داریم که امکان این بازدید را میسر نمودند .