شرکت مدیر موسسه و اعضای تیم آموزشی در کارگاه تخصصی mbti و دریافت گواهینامه معتبر بین‌المللی ؛
ما به طور تخصصی با کودکان سرو کار داریم که هر کدامشان دنیای خاص خودشان را دارند ؛ با تسلط بر علم انواع تیپ های شخصیتی به دنیایشان وارد می شویم و حمایت شان میکنیم تا استعداد وجودشان را بشناسند و بهترین خودشان باشند.