اولین روز که وارد خانواده مان شد ، به دلیل مشکلات خانوادگی روح و جسمش زخم هایی داشت، با اینکه ۱۲سن دارد اما مدرسه نرفته بود و بی سواد مطلق بود. بلافاصله اقدامات لازم در خصوص ارتقاء سطح تحصیلی و اجتماعی توسط شورای مرکز نگهداری انجام گرفت و کلاس های سواد آموزی برایش فراهم گردید
پیرایش ظاهر پسر عزیزمان هم جز اولویت مان بود و به لطف خدا و حمایت شما خوبان رسیدگی‌های لازم انجام شد و کم‌ کم آثار لبخند بر چهره سعید خلق شد. نبض زندگی در خانه ی همای رحمت می تپد و با حمایت تان می توانید چراغ خانه بچه ها رو روشن نگه داریم.

 

مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نسیم همای رحمت؛
شماره کارت مهربانی شما  ۵۸۹۲۱۰۱۱۰۴۸۶۵۷۴۲