روز ۲۲ آذر ۱۳۹۸ را در تاریخ مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست نسیم همای رحمت؛ جاودانه کردیم. گاهی میتوان در زمین بود و بهشت را ساخت ؛ زمانی که خانه ای با عطر محبت برای کودکان بی سرپرست آباد کنیم
و این امر را با اراده ی خداوند و حضور تک تک حامیان رقم زدیم ؛
مفتخریم که این خبر بسیار خوب را اعلام داریم که یک ملک به
متراژ ۳۰۰متر واقع در منطقه سعید آباد تبریز به ارزش ۲۴۵میلیون تومان برای کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نسیم همای رحمت خریداری شد.

مبلغ صد میلیون تومان به همت جناب آقای دکتر شیری و تمام خیرین موسسه و مابقی توسط خانم موذن نمازی جهت شادی روح همسر بزرگوارشان جناب آقای علیرضا شهاب تقبل گردید.

عکس های امروز و قرارداد فرخنده تقدیم تان می گردد و شریک تک تک لحظات هم هستیم 🙏🌹 سایه تان مستدام باد که از این پس خانه ی همای رحمت دو منزل دارد ؛
منزل کودکان ۶تا ۱۲ سال منزل کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال

🌷قیامت که بازار مینو نهند

منازل به اعمال نیکو دهند🌷

🌷کسی نیک بیند به هر دو سرای

که نیکی رساند به خلق خدای 🌷