حضور نماینده مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نسیم همای رحمت در کارگاه والدین موثر

آموزش زیر نظر بهترین اساتید ؛از سیاست ها و برنامه اصلی موسسه می باشد ، زیرا معتقدیم تنها با آموزش است که میتوان کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان تحت پوشش مان را بالا بریم.در تاریخ ۲۱ آذرماه نماینده موسسه در کارگاه والدین موثر با تدریس استاد سید مجتبی حسینی نیا حضور یافت و تمام اطلاعات جهت ارائه به کادر آموزشی ثبت و ضبط گردید.
از استاد بزرگوار و کادر محترم(بالاخص آقای فریدونی) جهت ارائه خدمات آموزشی عالی کمال تشکر را داریم