یکی از تفریحات و راه های آموزش غیر مستقیم برای فرزندان تحت پوشش مان؛ تماشای فیلم گروهی و تحلیل فیلم بعد از تماشای آن در نظر گرفته شده است.
فیلم های انگیزشی که زیر نظر برجسته ترین مشاوران تربیتی نوجوانان انتخاب می شود و سپس با تدارک جو صمیمی و تدارک تنقلات به گفتگو و تحلیل فیلم می پردازیم.
از اهداف دیگرمان در طی این جلسات ؛ افزایش اعتماد بنفس و مشارکت در گفتگوی جمعی است که به امید خداوند متعال با صبر و مداومت خواهیم رسید. لازم به ذکر است که دستگاه ویدئو پروژکتور از طرف آقای دکتر علیرضا شیری اهدا شده و به همین هدف در اختیار فرزندان همای رحمت قرار گرفته است که آرزوی تندرستی و موفقیت روز افزون برایشان از ایزد منان خواستاریم