تلفن دفتر : 04136664038 / مرکز نگهداری : 5-04136300744 / روابط عمومی : 09397715191

تقدیر از مدیریت مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نسیم همای رحمت

در زمستان سال ۱۳۹۷ ، بازدید رئیس محترم بهزیستی و فرمانداری محترم بستان آباد از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نسیم همای رحمت صورت گرفت.
طی این بازدید ؛ با اهدای تقدیر نامه ؛ از عملکرد پربار موسسه تقدیر به عمل آورده شد که این لوح زرین از طرف موسسه به تک تک شما حامیان بزرگوارمان تقدیم می گردد‌.

توسط |1398-7-25 05:42:07 +00:00مهر 18ام, 1398|اخبار|