تلفن دفتر : 04136664038 / مرکز نگهداری : 5-04136300744 / روابط عمومی : 09397715191

بوی ماه مهر در خانه ی همای رحمت پیچید

به همت دستان خیرین بزرگوارمان بسته های لوازم تحریر به دفتر موسسه تحویل داده شد؛ در شب اول مهر ماه پسران معنویمان دفترها را در کیف هایشان می چیدند و برایمان از آرزوهایشان برای آینده شان بلند بلند حرف می زدند.
صبح اول ماه مهر به رسم دیرینه مان از زیر قرآن رد شدند و راهی مدرسه شدند…

 

توسط |1398-7-25 05:37:31 +00:00مهر 1ام, 1398|اخبار|