افتخار آفرینی و کسب مدال قهرمانی بین المللی در ورزش رزمی سامبو توسط یکی از فرزندانِ همای رحمت

متن ؛مفتخریم اعلام کنیم مجید عزیزمان از فرزندان تحت پوشش نسیم همای رحمت ؛ موفق به کسب مقام اول قهرمانی بین المللی کیک بوکس شده است.

مجید جان مدالی که بر سینه داری نتیجه ی تلاشهایت است و این پیروزی شیرینی ات تمام خانواده ی همای رحمت را دلگرم کرد تا باورمان شود کنارتان که باشیم ؛ شکوفا می شوید

🌹سرفراز باد ایران
🌹سرفراز باد آذربایجان
🌹سر فراز باد نسیم همای رحمت