برای ساختن آینده ی روشن فرزندان همای رحمت ؛ به تمام استعداد و علایقشان توجه می کنیم و در جهت رشد شان با برنامه ریزی وارد عمل می شویم.در این راستا؛ دو تن از فرزندانمان در مجموعه ی “سرای دلفین های خوشحال” که در شمال غرب کشور منحصر به فرد است ؛ آغاز به آموزش مربی گری کردند. از مدیریت محترم سرای دلفین های خوشحال ؛ مهندس رحیم محسن زاده که تمام هماهنگی های لازم را در جهت پیشبرد اهدافمان انجام داده اند ؛کمال تشکر داریم.